Home / Amatörradio / Radiodag i Tyresta
20150419-042

Radiodag i Tyresta

Dagens radiodag avlöpte under sedvanligt gemyt, lite kallt på morgonen men det blev varmare
när molnen sprack upp.
Ett 20 tal medlemmar dök upp uch klubben stod för en Pile-up på 14,252 MHz då vi gick ut
med Flora/Fauna anropet med Tyresta NP. 80 loggade QSo:n ända bort till Massachusetts på en G5RV.
Ny länder i klubbens lists blev Luxemburg och Portugal.
Vi fick kontakt med Nationalparksledningen som är väldig positiva till att ha oss där, nästa radiodag den
17 maj vill de ha oss alldeles bredvid receptionshuset i byn, de menar på att vi skapar intresse för parken
och blev väldigt intresserade när vi berättade om SMFF och WWFF, kul.
20150419-047 20150419-060 20150419-065 20150419-056 20150419-046 20150419-042 20150419-038 20150419-053 20150419-049