Home / Amatörradio / Bilder / Flyttplanering
flyttplanering_01

Flyttplanering

Ett gemensamt möte, styrelsemedlemmar från Stockholms Läns Radioamatörer SKØMG & FRO Södertörn träffades den  i Vega för planering inför flytten till nya lokalen.