Home / Amatörradioutbildning / Telegrafiutbildning (CW)

Telegrafiutbildning (CW)

Utbildning i Telegrafi (CW) arrangeras av SKØMG.

Utbildningen består av träffar där deltagarna lär sig sändning och mottagning i den takt som passar var och en. På det viset kan alla lära sig i sin egen takt och utbildningen passar både nybörjare och de som hunnit en bit på väg. Det bra att träna hemma mellan träffarna.

Det är planerat en träff i veckan men deltagarna kan själva ändra på detta. Utbildningen pågår under vårtermin och hösttermin varje år så länge det finns intresserade deltagare. Det går även bra att börja kursen mitt i en termin. Varje deltagare kan fortsätta så länge det behövs och intresse finns, ända tills det känns bra att köra på egen hand.

Plats: Klubblokalen på Vargvägen 12 i Västerhaninge.

Höstterminen 2017 startar med en träff tors 7:e Sep kl 18:30.

Mentor är SMØWXZ Sande Lazarov.

Kursavgiften 300kr betalas in före kursen till Handelsbanken på BG 172-3162. Kursavgiften avser att täcka utbildningsmateriel som telegrafinyckel och summer. Kursavgiften räcker därefter så länge du är med, även över flera terminer.

Om du är intresserad är du välkommen att e-posta oss på kurs@sk0mg.se eller ringa vår kursansvarige: Stefan Jonsson på telefon 070-555 91 12.

Varmt välkomna hälsar styrelsen genom kursadministratörerna Stefan, SAØPDX och Sande, SMØWXZ.