Home / Marin VHF utbildning

Marin VHF utbildning

Vi håller utbildningar i Marin VHF radio. Det är en bra försäkring när du är ute till havs istället för mobiltelefon, som oftast har dålig mobiltäckning. För att få använda din VHF-radio krävs att du har det internationella SRC/VHF-certifikatet.

Kursen handlar om hur man skall hantera en VHF-Radio under olika nödsituationer och hur man sänder och tar i mot ett nödmeddelande.  Vilka kanaler man skall prioritera i första hand och vilka kanaler man som fritidsbåts ägare skall ligga på då han har trafik.
Detta är en liten del av vad som kommer på kursen.

Läs mer om VHF radio på http://www.stockholmradio.se

Just nu har vi inga planerade utbildningar för marin VHF.