Kategorier
Information från Styrelsen

Sammanfattning av årsmöte

Stockholms läns radioamatörers årsmöte hölls söndagen 26 feb i klubblokalen Vargvägen 12. Deltagandet blev relativt stort med 25 deltagare.
Årsberättelse lästes upp och ekonomin gicks igenom, föreningens saldo vid årsskiftet 22/23 blev ca 18500kr. Mötet gav därefter styrelsen ansvarsfrihet.
Därefter blev det val av styrelse och till ny kassör valdes Stefan Nilsson SA0BFN, ny vice ordförande Jonas Larsson SA0JLA och till ledamot på ett år valdes Uno Ersson SA0BXD.

Till valberedare valdes Tobias Ohls SA0OHL (sammankallande) och Erik Högfors SM0SGY

Styrelsen För 2023 ser således ut som följer:

Ordf Thomas Engström SM0WQT

Vice ordf Jonas Larsson SA0JLA

Kassör Stefan Nilsson SA0BFN

Sekreterare Stefan Jonsson SA0PDX

Ledamot Uno Ersson SM0ORB

Suppleant Anders Törnkvist SM0ORB

Suppleant Thor-Björn Gahlin SA0BOZ

Under årsmötet diskuterades under övriga frågor Pristos framtid inom föreningen, årsmötet kom fram till att lägga Pristo som en egen del inom SK0MG och avgiftsbefria de medlemmar som bara vill vara med i Pristo. Extra stämma angående detta kommer att hållas den 23 april i klubblokalen.

En motion angående fond för medlemsavgifter avslogs också både av styrelsen som årsmötet.

Verksamhetsplanen för 2023 talar om en satsning på C4fm med ring och egna repeatrar för detta, att fortsätta våra befintliga ringar och att utveckla kortvågen.

Uno Ersson SA0BXD som varit ordförande för mötet avslutar därefter och föreningen håller traditionsenligt med radioaktiva tårtor.

Styrelsen SK0MG gm Stefan SA0PDX

Lämna ett svar

För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt använder vi cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information på din enhet. Vi behandlar också personuppgifter såsom IP-adresser. Vi använder samtycke eller berättigat intresse som laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att klicka på "Acceptera" kan du välja vad du vill godkänna eller inte.